MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Vester Mariendal Skole bygger sin virksomhed på værdierne: Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryghed og nærvær. Værdierne er fundamentet såvel i relation til elever, forældre samt samarbejdet ansatte imellem.

Ansvarlighed:  

Vi har et højt ambitionsniveau og tror på vores service og kvalitet, idet ansvarlighed er et nøgleord for skolens udvikling og daglige virksomhed.

 

Respekt:

Der hersker høj respekt for andres værd, mangfoldighed og forskellighed.

 

Fællesskab:

Udvikling og forandring er dialog- og erfaringsbaseret og sker med respekt for gode traditioner, der skaber vilkår for fællesskab og samhørighed.

 

Tryghed:

Vi lægger vægt på initiativer og kreativitet i en tryg kultur, der bygger på tillidsansvarstænkningen.

 

Nærvær:

Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes gennem ærlig feedback i form af såvel konstruktiv kritik som anerkendelse.