MENU
Aula_close Layer 1

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 


Billede fjernet.

På alle klassetrin er der elever, som i kortere eller længere tid har brug for en særlig indsats ud over den, der gives i den almindelige undervisning.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder hjælp og rådgivning til familier med børn i alderen 6-18 år omkring indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, trivsels- og adfærdproblemer m.v.

Yderligere informationer om PPR kan findes på PPR's hjemmeside.

 

 

Skolen betjenes fra PPR af:

Psykolog

 

Josefine Dencker (Alemn)

Rikke Lundholm (Specialklasser)

 

Specialundervisningskonsulent

 

Lise-Lotte Baggesen

 

Inklusionsvejleder

 

Anne Landbo Sørensen

 

Ergoterapeut

 

 

 

Tale-hørelærer

 

Mette Hjortlund

 

Konsulent for tosprogede - skole

 

Faten El-Ibari

 

 

 

 


Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nr. Sundby

Tlf. 93 53 02 22