Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

På Vester Mariendal Skole er det vores værdi- og inklusionsgrundlag, der er udgangspunktet for at skabe gode læringsfællesskaber på skolen, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle børn, så de kan udvikle sig og trives. 

Det er dette grundlag, vi navigerer ud fra i udformningen af skolens ordensregler.  

Samværsformer/ sprogbrug og arbejdsmiljø

- Vi taler pænt til og om hinanden.

- Vi behandler hinanden med respekt og giver plads til forskellighed

- Alle, der færdes på skolen, viser hensyn og følger de anvisninger, der gives fra skolens ledelse og medarbejdere.

- Der udarbejdes klasseregler i den enkelte klasse ved skoleårets start som forpligtende aftaler mellem elever og klasseteamet.

- Der udarbejdes regler for færdsel på gangarealer og fællesområder i afdelingerne.

Vejledning for retningslinier ved brud på ordensregler:

Trin 1Påtale/ Samtale med eleven og orientering til klasseteam, som tydeliggør forventninger til adfærd
Trin 2Kontakt til/ Dialog med forældre/ hjemmet
Trin 3Inddragelse af ledelsen

De fysiske rammer/ Færdsel på og udenfor skolens område

- Vi behandler hinanden, andres ting og skolens ejendele respektfuldt. 

- Alle tager ansvar for at holde orden på gangarealer og i klasselokaler, så det sikres, at der kan gøres ordentligt rent.

- Elever må ikke medbringe noget, som kan skade personer eller ting og må ved deres adfærd ikke bringe sig selv eller andre i fare.

- Boldspil og støjende/højlydt leg skal foregå udendørs 

- Elever må ikke forlade skolens område i skoletiden uden særlig tilladelse

 

Brug af mobiler, elektronisk udstyr og udleverede/egne ting 

- Anvendelse af mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr skal følge skolens politik vedr. dette.

- Eleverne har sammen med deres forældre ansvaret for egne ting (f.eks. cykler, overtøj, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr), som medbringes på skolen og for udleverede ting til undervisningsbrug (bøger og undervisningsmaterialer). 

 

Hvis elever anretter skader på skolen ellers andres ejendom må erstatningskrav forventes.

 

Rygning, alkohol og brug af euforiserende stoffer

- Det er ikke tilladt at ryge eller anvende snus i skolens åbningstid, ligesom det er forbudt på skolens område. 

- Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er strengt forbudt 

Ved indtagelse af alkohol og brug af euforiserende stoffer vil skolen tage kontakt til hjemmet, hvorefter eleven hjemsendes øjeblikkeligt.