Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - Skolebestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. oktober 2023, kl. 16.30 - 18.30

Møde afholdes i personalestuen, Vester Mariendal Skole

Mødeleder:

Referent: Afdelingsleder Helle Krogh Knudsen

Deltagerliste:

Karina Clausen Rasmussen

Ali Hassan

Martin Tophøj Sørensen

Mai Malthe Skjoldborg

Søren Meier (Næstformand)(Afbud)

Jacob Andersen (Formand)

Simon Laumann

Supplanter:

Rannvá í N. Hytten

Sanne B. Froberg

Medarbejderrepræsentanter:

Søren Mikkelsen, Lærer

Majbritt Faarbæk Enoksen, Lærer

Elevrepræsentanter:

På valg i elevråd torsdag d. 28. september 2023

 

Dagsorden:

1. Velkomst v. formand Jacob Andersen (2 min)

 • Rammesætning for skolebestyrelsesmødet

2. Valg af ordstyrer. (2 min)

3. Check in “Den gode historie”, 1 min pr. deltager (15 min)

 • Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager med en god historie fra skolen eller i relation til skolen

 

Jesper: Stort arrangement på skolen i går, hvor der var god fortjeneste til boden og stor indsats af rengøringspersonalet og de øvrige involverede. Arrangementet gentages næste år.

Søren: Egen søn har fået et mere afslappet forhold til mobil efter at der er kommet device-fri i skole

Majbritt: en fortælling om, hvorfor det er fedt at være ansat på en skole: Udarbejdelse af bøger, hvor børnene af egen lyst læser og læser for hinanden.

Rhanwa: Inklusionsprocessen er lykkes til fulde, og Ask er nu overgået til almen fra opstart i L-klasse. Alt er godt, og de er meget glade😊

Simon: Et par drenge kommer forbi og giver udtryk for, at de gerne vil prøve legepladsen, selvom de ikke går på skolen.

Carina: En af Carinas kollegaer har selv gået på VM og glæder sig til, at hendes børn starter her

Ali: Det giver mening at sidde i skolebestyrelsen. Legepladsen kan hjælpe til at skabe gode overgange fra BH til skole.

Helle: Nyt netværk mellem specialskolerne, som startede op i indeværende uge med relevant dagsorden og mulighed for at spare med hinanden og bringe ting videre opadtil i systemet.

4. Godkendelse af dagsorden (2 min, beslutning)

5. Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 5. august 2023 (Bilag) (2 min, beslutning)

6. Elevråd:

 • Device-fri-skole.

Sofie fra elevrådet er syg, så punktet udsættes

De har arbejdet med motionsdag og affaldssortering

7. Forældrehenvendelser (10 min, drøftelser)

Ingen henvendelser. Dejligt, når der er ro

8. Ordensreglement

 • Oplæg til ordensreglement (20 min, Drøftelse, beslutning)

Forslag til ordensreglement gennemgåes, drøftes og justeres.

Det foreslås, at der er et afsnit om forventninger til/fra forældrene

Undersøgelse af, om forsikringsspørgsmål fremgår et sted

Hvad er ”farligt legetøj”?

Vedr. Alkoholfri skole: Pensionistfrokost til jul er undtaget

Uddybning af, hvor vigtigt en kontinuerlig skolegang er.

Tag udgangspunkt i værdierne, så eleverne inddrages i forståelse og medansvar. Ordensreglementet skal tydeligt være underlagt værdierne.

Overvejelser om, hvorvidt ordensreglerne skal aldersopdeles.

Hvem henvender ordensreglerne sig til? Vær obs på du, jeg, vi i formuleringerne.

Reglementet rettes til, hvorefter SB kigger på den igen.

9. Data om læringsresultater Vester Mariendal Skole

 • Hvad kan vi se i Uddannelsesstatistik.dk
 • Hvad kan vi se af folkeskolens nationale overgangstest (FNOT)
 • Hvad kan vi se i analyse
 • Hvad gør vi for at ændre resultater?

Alle kan tilgå disse data. De gennemgås og forklares. Overordnet set skal vi blive bedre til at løfte de dygtige elever. Vi er dygtige til at løfte de svageste. Gennemgåelse af, hvilke tests, vi bruger.

Vi har indsatsområde omkring undervisningsdifferentiering samt samarbejde mellem almen og centret omkring specialpædagogik

10. Planlægnings af personalets dag 5. oktober 2023 (5 min, Beslutning)

 • Hilsen til personalet

En opfordring til alle forældre om at sende en hilsen til teamet. Der er rundstykker til alle.

11. Skolens økonomi (5. min, Orientering)

 • Ændringer siden sidst

Gennemgang af mulige løsninger til at bringe underskuddet ned.

12. Meddelelser (Orientering 5 min)

 • Formand, Suppleringsvalg FRO (Bilag)
 • Skoleleder
 • Medarbejdere

13. Evt.

14.Lukket punkt (5 min)

Næste møde er d. 7. november 2023, klokken 16.30 – 18.30

Venlig hilsen

Formand, Jacob Andersen

Skoleleder, Jesper Stoumann