MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag


 

Vester Mariendal Skole bygger sin virksomhed på værdierne: Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryghed og nærvær. Værdierne er fundamentet i samarbejdet. mellem forældre, elever og ansatte.

Ansvarlighed:  Vi har et højt ambitionsniveau og tror på vores service og kvalitet, idet ansvarlighed er et nøgleord for skolens udvikling og daglige virksomhed.

Respekt: Der hersker høj respekt for andres værd, mangfoldighed og forskellighed.

Fællesskab: Udvikling og forandring er dialog- og erfaringsbaseret og sker med respekt for gode traditioner, der skaber vilkår for fællesskab og samhørighed.

Tryghed: Vi lægger vægt på initiativer og kreativitet i en tryg kultur.

Nærvær: Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes gennem ærlig feedback i form af konstruktiv kritik og anerkendelse.