Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Info til studerende

Som studerende på Vester Mariendal Skole og DUS bliver du tilknyttet en årgang fra 0. - 6. klasse, samt en eller begge dusser. 

Almen Dussen er opdelt i 2 afdelinger; DUS 1 og DUS 2. DUS 1 er et fritidstilbud for 0. - 3. klasse og DUS 2 er et fritidstilbud for 4.- 6. klasse. 

Den studerende vil som udgangspunkt få arbejdstider i tidsrummet 8 - 16. Derudover vil der løbende være arrangementer og møder, som ligger udenfor tidsrummet og som det forventes, at den studerende deltager i. 

I Vester Mariendal Skoles DUS arbejdes der fortrinsvist med en mangfoldig børnegruppe i alderen 5 -13 år. Heriblandt har vi en gruppe inklusionsbørn med særlige behov og tosprogede. I skole og DUS arbejder de ansatte ud fra Folkeskoleloven. Der arbejdes ud fra Aalborg Kommunes Børn og Unges fælles vision: Vi kan i fællesskab: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/boern-og-unges-faelles-vision  

Vi har DUS-teammøde hver uge, hvor der blandt andet bliver lavet en ugeplan. Denne visualiseres for børnene i DUS, så de har en klar idé om, hvilke pædagogiske aktiviteter der tilbydes i løbet af ugen. På mødet afsættes der tid til, at den studerende kan sparre med kollegerne, samt vejleder. 
Det forventes også at den studerende kan komme med undrende spørgsmål til den pædagogiske praksis, og løbende holder det øvrige personale orienteret om, hvad der arbejdes med. 
Vi er en nysgerrig personalegruppe, der er åben for ny teori og nye pædagogiske tilgange til praksis og sætter gerne tid af til faglige diskussioner på teammøderne. 
Vi ser vores DUS som værende dynamisk og i konstant udvikling, hvortil den studerende er en velkommen bidragsyder. 

Vi har en anerkendende tilgang til børnene. Vi arbejder tværfagligt. Det kommer til udtryk i samarbejdet mellem pædagogerne og lærerne, samt med eksterne medarbejdere såsom PPR, sundhedsplejerske m.m. I løbet af skoleåret har vi 3-4 strategimøder, hvor hele huset (almen- og centerafdeling) samles og drøfter relevante emner og problemstillinger. 

Vi arbejder løbende med personalegruppens fællesskab og de ansattes individuelle faglige udvikling. 
Vi vægter et tæt samarbejde med forældregruppen højt. 
I 2. og 3. praktikperiode forventes det, at den studerende kan arbejde selvstændigt i tilrettelæggelsen af projekter og aktiviteter. Det daglige arbejde foregår i samarbejde med kolleger, og der kan spares med vejleder eller andre samarbejdspartnere herom. 
Det forventes, at man kan klare at stå alene med en større eller mindre børnegruppe. 
Derudover forventes det, at den studerende kan koble teori på praksis og kan have en faglig dialog herom. 

Studerende i sidste praktikperiode forventes at kunne indgå på lige fod med det andet personale i den pædagogiske praksis. Der er afsat 60 minutters vejledning hver uge, hvor det forventes at den studerende har forberedt en dagsorden og fører referat. Ved praktikkens start laves der en forventningsafstemning mellem studerende og vejleder. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan Paw (DUS-koordinator) kontaktes på 93520631.