Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - skolebestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. november 2023, kl. 16.30 - 18.30

Møde afholdes i personalestuen, Vester Mariendal Skole

Mødeleder:

Referent: Afdelingsleder Helle Krogh Knudsen

Deltagerliste:

Karina Clausen Rasmussen - afbud

Ali Hassan - afbud

Martin Tophøj Sørensen

Mai Malthe Skjoldborg

Søren Meier (Næstformand

Jacob Andersen (Formand)

Simon Laumann

Supplanter:

Rannvá í N. Hytten

Sanne B. Froberg

Medarbejderrepræsentanter:

Søren Mikkelsen, Lærer

Majbritt Faarbæk Enoksen, Lærer

Elevrepræsentanter:

Sofie 9.b

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formand Jacob Andersen (2 min)
  • Rammesætning for skolebestyrelsesmødet
 2. Valg af ordstyrer. (2 min)
 3. Check in “Den gode historie”, 1 min pr. deltager (15 min)
  • Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager med en god historie fra skolen eller i relation til skolen

Simon: God oplevelse at være i en klasse som skolebestyrelsesrepræsentant

Sanne: Megen ros fra nye forældre til dreng, der havde opstart i 7. kl, når eleverne overflyttes fra Kærby

Sofie: Super positiv erhvervspraktik i 9. kl. på Borgmesterens forvaltning

Jesper: Skolechef og kommunalchef var til stede og delto aktivt på motionsdagen, hvor de løb sammen med børnene fra centerafdelingen

Søren?: nævner et eksempel på en god historie, der startede som en dårlig historie, som blev grebet professionelt an. De involverede parter endte med at få genskabt tilliden til hinanden

4. Godkendelse af dagsorden (2 min, beslutning)

Godkendt

5. Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde 3. oktober 2023 (Bilag) (2 min, beslutning)

Godkendt

6. Elevråd: (10 min, Drøftelse)

 • Device-fri-skole, opfølgning

Megen positivitet omkring mobilfri skole, selvom eleverne savner den til nogle ting.

Kys og kør fungerer godt. Gå-stien fungerer godt. Der er mindre trafik.

Der blev diskuteret regler omkring sneboldkamp. Der bliver i samarbejde med afdelingskoordinatorerne lavet et fælles regelsæt.

Gårdvagtfunktionen: eleverne vil gerne, at de kan søge hjælp hos gårdvagten, i stedet for at han/hun bruger tiden til at holde øje. Der ønskes tydeliggørelse af, hvem der er gårdvagt samt hvor og hvordan gårdvagten kan kontaktes

Der er brugt penge på at fikse ødelagte ting og købe mål til legepladsen


7. Forældrehenvendelser (10 min, drøftelser)

 • Trafik på Saturnvej

Der har være forskellige henvendelser vedr. trafiksituationen ved ankomst om morgenen. Jesper har undersøgt forholdene igen og talt med enkelte, som skulle rette ind. Det har været et stort plus, at børnene ikke er blandt bilerne. Den gamle cykelparkering skal rives ned, så der bliver ændringer, når dét sker.

 • Børnene har ikke noget at styre efter, når der ikke er en klokke, der ringer ind. De efterspørger en sådan, så de ikke kommer for sent til timen. Spørgsmålet tages med i elevrådet.

   

8. Ordensreglement (30 min, Drøftelse, beslutning, Tilgår)

 • Oplæg til ordensreglement

Jesper gennemgår det værdibaserede forslag, som justeres:

-Forslag om at beskrive værdigrundlaget som indledning til et mere traditionelt ordensreglement.

-Forslag om at formulere tingene, som ”noget vi gør sammen” og ikke som det vi skal gøre, eller ting vi ikke må gøre.

Forslag om at skille værdigrundlag og regelsæt ad

Diskussion af, hvorvidt et ordensreglement reelt kan bruges som redskab til at stoppe uhensigtsmæssig adfærd.

Forslag om at der indkaldes til samtale, hvis man ikke overholderskolens værdisæt og politikker. I dén samtale aftales konkret, hvilke regler der skal overholdes. Yderligere eskalering medfører sanktioner, som er fremlagt på forhånd.

Der aftales et nyt oplæg med baggrund i input fra skolebestyrelsen


9. Trivselsmåling (15. min, Orientering, drøftelse)

 • Resultat fra sidste måling

Trivselsmålingen er før gennemgået, så indsatserne gennemgås ud fra PLL. Der arbejdes samtidigt på tre forskellige niveauer, så man rammer eleverne bedst muligt. Co-teaching er også et af redskaberne.

10. PLL strategiske indsatser (20. min orientering)

 • Almen

Gennemgang af de strategiske indsatser i almen

 • Center

Centret har arbejdet med kommunikation (ASK alternativ støttet kommunikation), hvor vi har ensrettet vores kommunikationssystem, således at vi nu alle skal bruge Boardmaker. Vi har investeret i systemet ved at købe en del licenser, som ligger på bærbare computere til fri afbenyttelse, samt afholdt kurser indenfor Boardmaker, Tegn til tale og Idekatalog til alternativ støttet kommunikation. Vi har nedsat et talepædagogteam, som er tovholdere på udbredelsen af ASK. Disse kan kontaktes, hvis et team har brug for ideer/sparring. Lige nu har vi bestilling på udendørs kommunikationstavler.

Centret har også prioriteret at ensrette og udvikle vores Specialpædagogiske elevplaner. Indholdet ensrettes og planerne bruges som et dynamisk redskab for personalet, som reviderer planen minimum 3 gange årligt. Skabelonen er tilføjet stikord til hvert punkt, som inspiration men også for at holde snor i indholdet. Barnets stemme er ligeledes tilføjet, hvor det giver mening.


11. Meddelelser (Orientering 5 min)

 • Formand
 • Skoleleder
 • Medarbejdere

12. Evt.

13. Lukket punkt (15 min)

Næste møde er den 5. december 2023, klokken 16.30 – 18.30

Venlig hilsen

Formand, Jacob Andersen

Skoleleder, Jesper Stoumann