Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Info om udskolingen

Målet med denne folder er, at få forventningsafstemt holdningerne til skolegangen i udskolingen, og samtidig give jer forældre et indblik i, hvordan I kan blive aktive medspillere i jeres barn skolegang. 

Hvem er vi? 
Lærerteamet i udskolingen er koncentreret om udskolingsafdelingen, derfor stifter alle klasser bekendtskab med de fleste af lærerne i vores afdeling.

Værdier og faglighed 
I udskolingen på Vester Mariendal skole arbejder vi progressivt med at gøre eleverne klar til videre uddannelse. Værdier som selvstændighed, ansvarlighed, ærlighed og almen dannelse går hånd i hånd med trivsel og høj faglighed. Vi forsøger at skabe en kultur, hvor eleverne mærker, at de bliver mere selvhjulpne og selvstændige og hvor ærlighed og privilegier går hånd i hånd. For os er det vigtigt, at alle trives og yder efter bedste evne og opnår så høje faglige kompetencer som muligt. 

Hjemmearbejde 
I udskolingen må man forvente, ikke alle lektier kan laves på skolen, der vil være hjemmeopgaver. Vi forventer, at man laver sit hjemmearbejde og er klar til timerne, men opfordrer samtidig til, at man søger den vejledning og hjælp i timerne og faglig fordybelse, så man har fundamentet til kunne arbejde videre hjemme. 

Hvordan kan hjemmet støtte op? 
Det kan som forældre opleves som vanskeligere at hjælpe og støtte sit barn, når det kommer i udskolingen. Men det kan I! Det er vigtigt, at I får snakket forventninger med jeres barn, herunder deltagelse i undervisningen, dannelse, social adfærd o.lign. 

I forhold til de forestående 9. klasses prøver som vi arbejder hen imod, er det en fordel af have en solid viden om verden. Derfor kan I hjælpe jeres barn ved at opfordre til at se nyhedsudsendelser, dokumentarer mm. samt invitere jeres barn ind i dialogen om, hvad der sker i verden. Derudover er det vigtigt fortsat at fastholde den gode kultur om at læse i fritiden. Læsning skal til stadighed holdes ved lige! 

Fra 8. klassetrin gives der standpunktskarakterer efter 7-trins skalaen.

Dit barns skolegang
I udskolingen er der løbende et tæt samarbejde med en uddannelsesvejleder

På 8. klassetrin foretages flere obligatoriske uddannelsesparathedsvurderinger. Denne foretages ud fra faglige, personlige og sociale kompetencer og sættes i forhold til uddannelsesønsket. Skolen og vores uddannelsesvejleder Susanne Kjelstrup vil løbende orientere eleverne om aktiviteter i forbindelse med valg af uddannelse. Hvis man som forældre har spørgsmål vedrørende uddannelse, kan der altid rettes henvendelse til Susanne Kjelstrup fra UU Aalborg: susa-skole@aalborg.dk

Ture ud af huset
I 7. klasse er der en introtur med én overnatning for de nye 7. klasser, den finder sted nær Sæby. 

På 9. årgang er der en obligatorisk skolerejse, hvor årgangen er afsted med tre-fire overnatninger. Destinationen kan være både indenrigs og udenrigs, oftest dog ikke længere væk end Tyskland. Hver årgang planlægger selv skolerejsen. 

Madpolitik
I udskolingen er det ikke tilladt at forlade skolen i pauserne. Der kan handles i boden, som har et varieret udvalg. Slik, chips sodavand mm. er ikke fremme i timerne, og energidrikke er ikke tilladt på skolen. 

Fravær
Hvis eleverne skal fritages for undervisning, skal der skrives på intra inden eller senest på dagen, hvor eleven ønskes fritaget. Hvis fritagelsen strækker sig over mere end 3 dage, skal der udfyldes en formular, som er på forsiden af intra. 

Vi håber, at vi via et godt samarbejde får skabt en god og progressiv skoletid i udskolingen, så vi giver eleverne et godt fundament for videre læring. 

Med ønsket om et godt samarbejde
Lærerteamet i udskolingen