Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundskolen

Grundskole 0.- 6. klasse

I Grundskolen arbejder vi ud fra følgende værdier og mindset:

- At alle gør det bedste de kan

- At elevens forudsætninger skal matche krav og forventninger

- At alle elever vil hvis de kan

- At have fokus på at alle elever er en del af fællesskabet

- At elevens styrker og potentialer skal italesættes og bringes i spil

- At alle elever skal mødes anerkendende

I Grundskolen har vi stor fokus på både den faglige udvikling og elevernes dannelse som demokratiske mennesker gennem et trygt læringsfællesskab.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til eleverne, hvor der er plads til både den individuelle forskellighed og udvikling, samt det at indgå i mindre og større fællesskaber.

Vi har øje på den enkelte elevs ressourcer og udviklingen heraf. Vi vægter fællesskabet og samhørigheden i Grundskolen. Dette sker bl.a. gennem fælles morgensang for Grundskolen, legepatrulje, venskabs-makkere på tværs af årgangene, skolefester, fordybelsesuger og et tæt skole-hjem-samarbejde. 

På Vester Mariendal Skole vægter vi en tryg skolestart. Vi har et trygt fællesskab, rummelighed og faglighed i fokus. Vi har stor fleksibilitet og tæt samarbejde om vores fælles børn.

Som elev i vores Grundskole møder du nærværende voksne, der f.eks. hilser “Godmorgen” til hver enkelt. Vi møder eleverne med humor og et glimt i øjet, og vi stiller krav til eleverne, som de kan honorere. De voksne i Grundskolen drager omsorg for alle børn - og hjælper både egne og andres elever. 

I Grundskolen har vi valgt at organisere skoledagen således, at eleverne på årgangene har faste lærere og pædagoger, som stort set kun underviser på årgangen. Der er således altid en kendt voksen, som eleverne er trygge ved i undervisningen, og som kender dit barns behov.

Det betyder også, at årgangene er samstemte i forhold til værdier og forventninger til god adfærd, både som barn og voksen.

Samarbejde
Vi har et rigtig godt professionelt samarbejde lærere og pædagoger imellem, hvor vi bringer vores forskellige faglighed i spil i forhold til elevernes læring og trivsel. Der er pædagoger tilknyttet alle årgangene i Grundskolen.

Vi vægter et godt og stærkt samarbejde om eleverne og eleverne imellem. Det ses internt i personalegruppen, hvor vi støtter og hjælper hinanden med at løse opgaven - at skabe den bedste skole for eleverne.

Det ses i forhold til samarbejde med forældrene, hvor vi fordrer den åbne dialog og den tillidsfulde samtale. Vi vægter den positive og udviklende tilgang i samarbejdet hele vejen rundt. 

Forældresamarbejde
På Vester Mariendal Skole arbejder vi med Den Gode Klasse, som er et gennemprøvet koncept for et godt forældresamarbejde. Alle forældre er medspillere i forhold til, at trivsel i klassen er alles ansvar.

Vi har en forventning om, at I forældre møder op til forældremøder, til Den Gode Klasse og at I er aktive medspillere i forhold til trivsel i klassen: f.eks. at arrangere sociale arrangementer og generelt støtter op om det gode fællesskab.

Det I forældre gør for klassens fællesskab, er en investering i jeres eget barns trivsel.

Det er vigtigt at I forældre blandt andet

- Støtter jeres barns selvstændighed/robusthed ved f.eks. at lade jeres barn fra skolestart selv gøre de ting det kan, f.eks. bære sin egen skoletaske og have styr på sin madpakke

-  Støtter jeres barn i at lege med forskellige børn

- Taler ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere

- Holder arrangementer for alle børn som voksne

- Viser interesse for jeres barns digitale liv

Nærmiljø
Vi er glade for at bruge vores nærmiljø. Vi har en dejlig beliggenhed i Aalborg SV, hvor vi ikke har langt til hverken Østerådalen, Aalborg Zoologisk Have, Changs boldbaner, Hovedbiblioteket, Kunsten, Kirker, Midtbyen og Historisk Museum.     

Undervisningsmiljø
Vester Mariendal Skole har gennemgået en stor renovering, hvilket betyder, at skolen fremstår som en nybygget skole.

Udearealerne har også fået nyt inventar. Skolens til-og fraveje er sikre, og der er cykelskur til alle elever med overdækning.

Klasselokalerne er kendetegnet ved, at de er lyse og rummelige. Der er elektroniske tavler, et veludbygget elektronisk netværk, og borde/stole, der kan tilpasses den enkelte elev.

Andre forældre fortæller, at skolen fremstår ren og pæn, og at der er gode toiletfaciliteter.